The non-contact walk through temperature door is used to check if people have fever or not. This may prevent that people with coronavirus or other diseases that causes fever enter an area and infect others.

Fra planleggingstadiet til ferdig prosjekt

 

 

"Når man skal ta viktige beslutninger eller tilby en komplisert vare er det viktig å først se på hva man har av tilgjengelig informasjon. Husk at jo større saken er, jo mer informasjon bør man i etterkant kunne vise til at man ikke hadde tilgang til da beslutningen ble tatt eller da tilbudet ble gitt" (Dette er en lettere omskriving av velformulerte ord fra Børge Lunds tegneserie Lunch.) 

Spørsmålet er om det behøver å være slik? 

Vi hjelper deg gjerne med planlegging av ditt prosjekt

At produsent/leverandør involveres tidlig i prosjektet er med på å sikre at det blir godt gjennomført, og at man unngår feil som kan bli kostbare å rette opp senere.

Tidlig involvering sikrer også at strålevern blir ivaretatt, og at bygget tilpasses med tanke på vekt og nødvendig plass til f.eks. dører foran strålebunkere. 

 

Helsebygg

Medlem av IFHE, International Federation of Healthcare Engineering.

IHEEM's femårsplan

 

Et tiltalende sikkerhetsmiljø med vekt på det estetiske

Ved objektsikring eller sikring av personell kan det ofte være et ønske å kunne gjøre dette uten at det går utover det estetiske. Sikkerhetsvinduer/ glass med rammer i tre passer bra i områder med høyt sikkerhetsnivå hvor man ønsker å beholde et tiltalende miljø. Glassene kan kombineres for å oppfylle ulike krav til brann, lyd og sikkerhetsklasse. Produktene er sikkerhetstestet i henhold til gjeldende EN-standarder. Ta kontakt for nærmere informasjon.

 

Behov for en "stillesone" i et aktivt kontormiljø?

Det finnes mange fordeler med å sitte i et åpent kontorlandskap om man tenker på rask utveksling av informasjon mellom kollegaer i tillegg til at man får maksimal utnyttelse av arealet. Åpne kontorlandskap skaper ofte også et behov for en "stillesone" hvor man kan ha viktige møter, telefonsamtaler eller private samtaler. Prefabrikerte flyttbare løsninger med lyddemping opp til 38dB, ledbelysning og ventilasjonsvifte kan tilføre en stille oase i et ellers hektisk miljø. Ta kontakt for nærmere informasjon.

 

Fremtidens løsning - vinduskassetten som vil revolusjonere

"Vi tenker i nye rammer" - Vinduskassetten fra Outercore er en innovativ montasjekassett for valgfri plassering av vinduer i forbindelse med utvendig fasadeisolering. En enkel og energieffektiv montasjekassett, som oppfyller alle krav til en fasadeløsning uten kuldebro.

 

Kundeoppfølging

I tillegg til rådgivningstjenester så jobber vi med oppfølging av forhandlere og kunder i Norden i samarbeid med våre partnere nevnt under. Virksomheten kom som et resultat av at så vel leverandører som kunder ønsket seg en lokal representant som behersker ett eller flere skandinaviske språk for å gjøre kommunikasjonen mellom kunde og produsent enklere. Det er ikke alltid like enkelt å forklare en utenlandsk produsent på engelsk eller tysk hva man ønsker i forhold til et produkt og som sikkert mange har opplevd så er det også forskjeller i standarder i Norden i forhold til resten av Europa.

 

 

Samarbeidspartnere

KBBdoors, Walk Through temperatur detecting doors. Portal som kontaktløst måler en persons kroppstemperatur ved passering. Varsler med lyd og lyssignal ved avvik fra normal temperatur. Dette kan forhindre at en person med sykdomssymptomer som medfører feber beveger inn i et område hvor det er risiko for å smitte andre. Kan også utvides med meatldetektor og brukes som ordinær sikkerhetsportal.

 

Georg Berdel GmbH, produserer dører og porter for strålebeskyttelse i forbindelse med strålebunkere for medisinske eller industrielle formål.

 

Visitek AB, er spesialister på dører, glass, samt byggematerialer og innredning med strålebeskyttende egenskaper.

 

Buchele GmbH, avanserte multifunksjons dører og porter av høy kvalitet for objektsikring. "Made in Germany" - Din partner på spesialtilpassede dørløsninger siden 1910

 

Outercore ApS, fremtidens løsning innen montasje av vinduer i forbindelse med utvendig fasadeisolering

 

Det starter gjerne med en tegning eller en enkel skisse. Sammen finner vi en løsning

Produktet ferdig montert, testet og klart for bruk. I dette tilfellet en stråleverndør foran bunker på Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Lignenede dører er også installert på OUS Radiumhospitalet i Oslo og på det nye veterinærinstituttet på Campus Ås, syd for Oslo

Teleskopskyvedører med 2 mm bly montert på Rikshopitalets nye hybridsal. Solgt gjennom Norlock AS og montert av Bjelland Automatic.
Veggåpning på 3500x3000 mm og med utsparring for kabelkanal. Det ble montert 2 like løsninger på prosjektet. Dørblader fra Thermod AB og teleskop-automatikk fra Tormax.

Tom Barken Agenturer, Løvsangerveien 34 A, N-4626 Kristiansand

Tel.: +47 417 60 660     

Mail.: thbarken@outlook.com  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tom-barken-40175468/

Org.no. NO 846 057 242