Betongkutting og tilpassing av vegg er unnagjort. Dør under installasjon.