Fra første befaring. Her ønskes det en ny inngang til strålebunker.