Dør ferdig montert og tilhørende korridor og kontrollrom er ferdigstilt