Sikkerhetsdør i stål med trekledning. Flott utseende uten at det går utover funksjon. Ideelt ved nybygg, såvel som ved renovering av historiske bygg.

BIM-modell og produksjonstegninger utarbeides i henhold til kundens ønsker og funksjonskrav. Dørene leveres testet og sertifisert i forhold til krav som f.eks. brannsikring, innbruddsikring, skuddsikring, akustikk etc.

Presisjonsarbeid utført av dyktige medarbeidere sikrer god funksjon. Dørene monteres sammen og funksjonstestes før de sendes ut til kunden.