Sikring av eiendom, bygg og anlegg

Tabeller tar utgangspunkt i krav stilt fra Forsvarsbygg i forbindelse med sikring av eiendom, bygg og anlegg i henhold til Sikringshåndboka 2022