Spesialtilpasset dør i tre med brann- og innbruddsikring. Dør med "gammelt utseende" tilpasset til sikkerhetskrav vi har i dagens samfunn. "Old-fashion" doors developed, tested and built in accordance with modern safety requirements for fire- and burglar-resistance. Get back the old days and remain safe. Elegance and an appealing design meet certified and tested function. Mer informasjon finner du på siden Buchele / Buchele S+S

Estetikk og funksjon hånd i hånd.

Vi verner dine verdier ved å lage oppgraderte versjoner av dører som inkluderer ulike sikkerhetskrav vi har i dagens samfunn.

Dørene passer utmerket inn i et eksisterende, verneverdig miljø. Sikkerhet for deg og dine verdier uten å gå på bekostning med det estetiske.

Dørene produseres i forskjellige tresorter i henhold til kundens ønsker og krav.

Sammen finner vi en løsning som passer til ditt prosjekt.

Fra planleggingstadiet til ferdig prosjekt

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

At produsent/leverandør involveres tidlig i prosjektet er med på å sikre at riktig produkt blir levert, og at man unngår feil som kan bli kostbare å rette opp senere.

Vi tar ditt sikkerhetsbehov på alvor.

Som kontoransvarlig for Buchele GmbH i Norden og Baltikum og med samarbeid med Georg Berdel GmbH, samt Arton:1 Projekt AB i Norge kan vi tilby deg en løsning om behovet ditt er beskyttelse mot radioaktiv stråling, røntgenstråling eller mere tradisjonelle sikkerhetsbehov som beskyttelse mot brann, innbrudd, flomsikring, lufttetthet og eksplosjons- eller skuddsikring. Vi leverer også produkter for lydskjerming. De fleste applikasjonene kan leveres med låser og beslag i henhold til nordisk standard.

I sortimentet inngår også sikkerhetsglass med mange av egenskapene som er nevnt over.

Kanskje du har behov for å kombinere flere alternativer? 

 

Innbruddsikring av glass i henhold til EN1627 og EN1630

Vinduer, dører og fasader basert på standard produktserier fra de ulike system-leverandørene har stort sett en ytelsesgrense ved innbruddklasse RC3. Det finnes enkelte standard dører og åpningsbare vinduer som yter RC4, mens RC5 er mulig å oppnå med modifiserte versjoner av faste glasspartier. Høyere klasser fordrer spesialprodukter som tilbys av et fåtall aktører som har spesialisert seg på sikkerhet.

Når det gjelder RC5 er det også viktig å merke seg at kravet til glasset vil være strengere enn glasstypen som beskrives i EN1627.

Fra og med klasse RC5 åpner nemlig EN1630, standarden som definerer kriteriene ved manuelle innbruddsforsøk, for å angripe glasset direkte. P7B-glasset beskrives i standarden som et minimum, men vil ikke klare angrep med verktøyet som står til disposisjon. Det kreves derfor i realiteten et dyrere produkt med en mer avansert oppbygning.  For sikkerhetsglass gjelder også EN356.

Noen aktører velger bevisst å stille strengere krav til sikring av glass i sine prosjekter basert på gjennomførte tester. Se utvidede krav til klasse på glasset som er angitt i siste utgave av Sikringshåndboka

Vi tester først glasset i forhold til innbruddsverktøy angitt for Klasse RC5, så monteres glasset inn i dørblad og/eller ramme før hele konstruksjonen testes på nytt. Først da anser vi at hele elementet holder RC5 i henhold til EN1627.

Det er meget viktig at dette blir hensyntatt for at du og dine verdier skal være forsvarlig sikret.

 

Sammen løser vi din utfordring.

Kvalitetsprodukter fra anerkjente produsenter med lang erfaring og stor kunnskap gjør at du og dine verdier forblir sikre om det er offentlig eller privat virksomhet.

Flere av våre prosjekter er underlagt regler som gjør at vi dessverre ikke kan skryte av våre fine produkter. Det viktigste er uansett at kundens utfordring er løst på en tilfredsstillende og funksjonell måte.

Det er da fint å kunne sitere en kunde som besøkte fabrikken til Buchele i Ebersbach ved Stuttgart.

"Det ble umiddelbart klart at dette er et veldrevet og velorganisert anlegg, og det er ingen tvil om at de er kapable til å produsere våre dører!"

 

2021

2021 var et spennende år med leveranser av mange spesialtilpassede løsninger for å løse våre kunders utfordringer og sikkerhetsbehov.

Noen aktuelle prosjekter i 2021 var eksplosjonssikre glass til Forsvaret, nye driverk til bunkerdører på OUS Radiumhospitalet, sikring av etasjeskiller/ heisområder i et større offentlig bygg, "uknuselige" glass til buss-skur, samt flomsikring av teknisk utstyr hos en av Norges større næringsmiddelbedrifter.

Året omfattet også prosjekter i Norge og Sverige hvor vi mått konstruere nye produkter, samt videreutvikle eksisterende produkter for å imøtekomme kundenes ønskede spesifikasjoner i forhold til f.eks. strålevern, brann, innbrudd og lyd både innenfor offentlig og privat sektor. Vi bygde bl.a. et strålesikret rom for en norsk kunde hvor vi leverte produkter for skjerming av tak og vegger, samt skyvedør.Det ble også oppstart på prosjektering i forbindelse med et større bygg i Danmark.

Det ble etablert eget Nordenkontor for Buchele GmbH hvor vi ivaretar oppfølging av firmaets kunder i Norden og Baltikum.

 

Vi klarte også å arrangere et fabrikksbesøk hos Buchele GmbH sammen med en større kunde, samt arkitekter for et prosjekt kunden arbeider med. Tilbakemelding var at de var meget godt fornøyd med fabrikkbesøket.

Totalt sett så var 2021 vært et positivt år på tross av perioder med restriksjoner pga. COVID19.

 

2022

Prosjektmappene for 2022 viser at det blir mange spennende prosjekter for både offentlige og private aktører i det nordiske markedet hvor det er behov for å fremskaffe spesialtilpassede produkter.

I prosjektlista inngår prosjekter innen sykehussektoren i Norge, Sverige og Finland, museer i Norge og Danmark, offentlige bygg i Norge, produkter til det norske og svenske forsvaret, datasentere i Norden, anlegg innen offentlig kommunikasjon/ transport i Norden etc.

Noe er fortsatt i planleggingsfasen og noe er kommet til byggefasen.

Dyktige medarbeidere hos produsentene sørger for at vi kan få frem riktig produkt med tilhørende dokumentasjon på att alle sikkerhetskrav er ivaretatt.

Vi er takknemmelige for tilliten som blir vist oss og stolte av å få være med på spennende prosjekter i det nordiske markedet.

Samarbeidspartnere

 

Klikk på produsentens navn for å komme til temaside

 

Buchele GmbH, avanserte multifunksjons dører og porter av høy kvalitet for person og objektsikring. Her kan det kombineres innen brann, innbrudd, eksplosjons og skuddsikring, strålevern, lyd osv. Vi kan også levere ulike kombinasjoner innen sikkerhetsglass. Mulighetene er mange.

"Made in Germany" - Din partner på spesialtilpassede dørløsninger siden 1910

 

Georg Berdel GmbH, produserer dører, porter og glass for strålebeskyttelse i forbindelse med strålebunkere for medisinske eller industrielle formål. Vi kan tilpasse nye drivenheter til eksisterende dørmiljøer dersom døra fortsatt tilfredstiller kravet til strålevern.

Det kan også produseres og leveres komplette mobile eller faste installasjoner med integrert strålevern.

 

Arton:1 Projekt AB, stålpartidører og glass med sikkerhetskrav. Brann-, lyd-, innbrudd-, skudd- og eksplosjonssikring. Vi kan også gjøre kombinasjonsløsninger ved behov. Vi tegner, konstruerer og produserer produkter ut fra kundens behov.

 

Forhandlere/partnere. Her finner du en oversikt over våre forhandlere/partnere i Norden. Finner du ingen i ditt lokalområde, ta direkte kontakt med oss så finner vi en løsning.

Det starter gjerne med en tegning eller en enkel skisse. Sammen finner vi en løsning

Dørproduksjon hos Buchele. Alle produkter blir designet og produsert etter krav for hvert enkelt prosjekt.

"Hübsch trifft Funktion" Skjønnhet møter funksjon. Flott design uten å gå på kompromiss med sikkerhetsfunksjoner. Buchele, tysk kvalitet siden 1910.

Dører må ikke være grå og kjedelige. Med Buchele DELUXE velger du selv hvilken overflate du vil ha på dine dører.

Produkt ferdig montert, testet og klart for bruk. I dette tilfellet en stråleverndør fra Georg Berdel GmbH foran bunker på Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Lignende dører er også installert på OUS Radiumhospitalet i Oslo og på det nye veterinærinstituttet på Campus Ås, syd for Oslo

Oppgradering av dør foran strålebunker på Radiumhospitalet i Oslo. Ny ramme, karm og drivverk for eksisterende dørblad. Nytt drivverk er CE-godkjent og i henhold til sikkerhetsstandard EN-13241. Økt funksjonalitet og sikkerhet for pasienten. Testet og overlevert kunden for videre oppgradering av omgivelsene rundt. Made in Germany by Georg Berdel GmbH.

Ny dør fra Georg Berdel GmbH foran strålebunker 5 hos Helse Bergen, Haukeland Univ.sykehus. Dørbladvekt ca. 11 tonn. Installert og testet før lokale håndverkere overtar jobben med å bygge vegg utenfor.

Tom Barken Agenturer, Løvsangerveien 34 A, N-4626 Kristiansand

Tel.: +47 417 60 660     

Mail.: thbarken@outlook.com  

LinkedIn Tom Barken

Org.no. 925 185 957 MVA