Eksplosjonssikker dør fra Buchele GmbH, tyske kvalitetsdører siden 1910

Fra planleggingstadiet til ferdig prosjekt

 

 

"Når man skal ta viktige beslutninger eller tilby en komplisert vare er det viktig å først se på hva man har av tilgjengelig informasjon. Husk at jo større saken er, jo mer informasjon bør man i etterkant kunne vise til at man ikke hadde tilgang til da beslutningen ble tatt eller da tilbudet ble gitt" (Dette er en lettere omskriving av velformulerte ord fra Børge Lunds tegneserie Lunch.) 

Spørsmålet er om det behøver å være slik? 

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt

At produsent/leverandør involveres tidlig i prosjektet er med på å sikre at det blir godt gjennomført, og at man unngår feil som kan bli kostbare å rette opp senere.

Tidlig involvering sikrer også at strålevern blir ivaretatt, og at bygget tilpasses med tanke på vekt og nødvendig plass til f.eks. dører foran strålebunkere. 

 

Helsebygg

Medlem av IFHE, International Federation of Healthcare Engineering.

IHEEM's femårsplan

 

 

Kundeoppfølging

I tillegg til rådgivningstjenester så jobber vi med oppfølging av forhandlere og kunder i Norden i samarbeid med våre partnere nevnt under. Virksomheten kom som et resultat av at så vel leverandører som kunder ønsket seg en lokal representant som behersker ett eller flere skandinaviske språk for å gjøre kommunikasjonen mellom kunde og produsent enklere. Det er ikke alltid like enkelt å forklare en utenlandsk produsent på engelsk eller tysk hva man ønsker i forhold til et produkt og som sikkert mange har opplevd så er det også forskjeller i standarder i Norden i forhold til resten av Europa.

 

 

Samarbeidspartnere

Georg Berdel GmbH, produserer dører og porter for strålebeskyttelse i forbindelse med strålebunkere for medisinske eller industrielle formål.

 

Visitek AB, er spesialister på dører, glass, samt byggematerialer og innredning med strålebeskyttende egenskaper.

 

Buchele GmbH, avanserte multifunksjons dører og porter av høy kvalitet for objektsikring. "Made in Germany" - Din partner på spesialtilpassede dørløsninger siden 1910

 

Aluflam Group, Skyve og slagdører som passer overalt. Hos Aluflam mener vi at en dør er ikke bare noe du går inn og ut gjennom. 

 

 

Flere partnere finner du i menyen over.

 

Det starter gjerne med en tegning eller en enkel skisse. Sammen finner vi en løsning

Produktet ferdig montert, testet og klart for bruk. I dette tilfellet en stråleverndør foran bunker på Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Lignenede dører er også installert på OUS Radiumhospitalet i Oslo og på det nye veterinærinstituttet på Campus Ås, syd for Oslo

Teleskopskyvedører med 2 mm bly montert på Rikshopitalets nye hybridsal. Solgt av Norlock AS og montert av Bjelland Automatic.
Veggåpning på 3500x3000 mm og med utsparring for kabelkanal. Det ble montert 2 like løsninger på prosjektet. Dørblader fra Thermod AB og teleskop-automatikk fra Tormax.

Hva gikk feil ?

Feil planlegging og gjennomføring kan få uheldige resultater

Tom Barken Agenturer, Løvsangerveien 34 A, N-4626 Kristiansand

Tel.: +47 417 60 660     

Mail.: thbarken@outlook.com  

LinkedIn Tom Barken

Org.no. 925 185 957