Ny Cyclotrondør til Universitetssjukhuset i Örebro

Bilder fra forberedelser til montasje av Cyclotrondør, type Plug-In i Örebro

Deler til Cyclotrondør ankomer Örebro

Klart for lossing. Kraftig maskin som må benyttes

Deler til Cyclotrondør

Døråpning hvor Cyclotrondør skal monteres

Oppstart av montasje

Dette skal bli en Plug-In dør med totalvekt på over 27 tonn