Dører til strålebunkere

Bilder fra installasjon av ny bunkerdør på Radiumhospitalet i Oslo. Alt begynner med en tykk betongvegg og et ønske om å få inn en ny dør.

 

Georg Berdel GmbH leverer prosjekttilpassede dører for bunkere med eller uten labyrint. Tegninger utarbeides og døra produseres i henhold til krav fra ansvarlig myndighet i forhold til strålevern.

 

Dørene er kalkulert for en levetid på min. 15 år og tilfredstiller gjeldende sikkerhetskrav i henhold til EN13241. Alle dører har et sertifisert nødåpningssytem.

 

Siden den første døra ble produsert i 1980 har mer enn 500 dører blitt levert til ulike kunder i hele Europa. Blant nordiske kunder kan nevnes Haukeland Universitetssykehus i Bergen, OUS Radiumhospitalet i Oslo og det nye veterinærinstituttet på Campus Ås syd for Oslo.

 

Det kan også leveres mobile skjermingsrom for industriell røntgentesting av maskindeler etc.

 

På linken under finner du produsentens norske hjemmeside:

Georg Berdel GmbH

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon