Firmaets historie

Firmaet ble opprinnelig startet i Fredrikstad på 1980 tallet under navnet Barken Transport og eksisterte under dette navnet frem til våren 1995. I løpet av høsten 1994 ble transportvirksomheten solgt og det var da naturlig å endre navn på firmaet.

Firmaet har ikke hatt noen aktiv drift før det ble "gjenopplivet" i 2020 med hensikt å drive konsulentvirksomhet ved beskrivelse og valg av dører og glass spesielt rettet mot strålevern i forbindelse med sykehus og industriformål. 

Objektsikring og personsikring mot brann, innbrudd, skudd, ekplosjon, etc. er et tema som blir mer og mer aktuelt. Ofte så er det også ønsker om å kombinere dette med strålevern. Mine samarbeidspartnere på dette er markedsledende innen sitt segment.

 

Etter å ha jobbet med porter, dører etc siden våren 2003, først i Hörmann-systemet, senere hos Norlock i Norge og Sverige så startet jeg sommeren 2020 opp selvstendig virksomhet. Har tidligere hatt ansvaret for å bygge opp et marked innen spesialdører til sykehussektoren for Norlock AS i Norge og Norlock AB i Sverige.

Det har vært mange lærerike år hvor en har samlet kunnskap om en rekke produkter og deres egenskaper som en nå ønsker å dele med andre.

Det vil også være virksomhet innen oppfølging og opplæring av forhandlere og kunder på vegne av samarbeidspartnere.

 

For mer informasjon, se min profil på LinkedIn