Firmaets formål og samarbeidspartnere

Vi jobber for å:

Bidra til at arkitekter, konsulenter og beskrivende ledd får riktig informasjon i forhold til mulige løsninger innen dører, porter og glass i et tidlig stadium i prosjektet.

Bidra til at entreprenører og forhandlere/proffkunder får tilstrekkelig informasjon for å gjøre riktige valg av produkter.

Forenkle kommunikasjonen mellom ovennevnte og potensielle leverandører gjennom oversettelse av dokumenter og kommunikasjon mellom partene.

Bidra med virksomhet innen oppfølging og opplæring av forhandlere og kunder på vegne av samarbeidspartnere.

 

Representant for:

Buchele Türen + Tore GmbH: Norden, inkl. Finland og Baltikum

Georg Berdel GmbH: Norden, ekskl. Sverige

Arton:1 Projekt AB: Norge

Visitek AB: Norge

 

 

Viktig å holde seg oppdatert innen skuddsikring og testing

Life Safety vs Security. Vern av liv og helse vurdert opp mot muligheten til å rømme ved nødsituasjon.

Firmaets historie

Firmaet ble opprinnelig startet i Fredrikstad på 1980 tallet under navnet Barken Transport og eksisterte under dette navnet frem til våren 1995. I løpet av høsten 1994 ble transportvirksomheten solgt og det var da naturlig å endre navn på firmaet.

Firmaet har ikke hatt noen aktiv drift før det ble "gjenopplivet" i 2020 med hensikt å drive konsulentvirksomhet ved beskrivelse og valg av dører og glass spesielt rettet mot strålevern i forbindelse med sykehus og industriformål. 

Objektsikring og personsikring mot brann, innbrudd, skudd, ekplosjon, etc. er et tema som blir mer og mer aktuelt. Ofte så er det også ønsker om å kombinere dette med strålevern. Mine samarbeidspartnere på dette er markedsledende innen sitt segment.

 

Etter å ha jobbet med porter, dører etc siden våren 2003, først i Hörmann-systemet, senere hos Norlock i Norge og Sverige så startet jeg sommeren 2020 opp selvstendig virksomhet. Har tidligere hatt ansvaret for å bygge opp et marked innen spesialdører til sykehussektoren for Norlock AS i Norge og Norlock AB i Sverige.

Det har vært mange lærerike år hvor en har samlet kunnskap om en rekke produkter og deres egenskaper som en nå ønsker å dele med andre.

Det vil også være virksomhet innen oppfølging og opplæring av forhandlere og kunder på vegne av samarbeidspartnere.

Fra sommeren 2021 er jeg også ansvarlig for Buchele GmbH's Nordenkontor hvor vi tar hånd om kunder i Norden og Baltikum.

For mer informasjon, se min profil på LinkedIn