Firmaets formål og samarbeidspartnere

Vi jobber for å:

Bidra til at arkitekter, konsulenter og beskrivende ledd får riktig informasjon i forhold til mulige løsninger innen dører, porter og glass i et tidlig stadium i prosjektet.

Bidra til at entreprenører og forhandlere/proffkunder får tilstrekkelig informasjon for å gjøre riktige valg av produkter.

Forenkle kommunikasjonen mellom ovennevnte og potensielle leverandører gjennom oversettelse av dokumenter og kommunikasjon mellom partene.

Bidra med virksomhet innen oppfølging og opplæring av forhandlere og kunder på vegne av samarbeidspartnere.

Representant for:

Buchele Türen + Tore GmbH: Norden, inkl. Finland

Georg Berdel GmbH: Norden, ekskl. Sverige

Arton:1 Projekt AB: Norge

Visitek AB: Norge

Utvikling i firmaet

2021 var et spennende år med leveranser av mange spesialtilpassede løsninger for å løse våre kunders utfordringer og sikkerhetsbehov. Noen aktuelle prosjekter i 2021 var eksplosjonssikre glass til Forsvaret, nye driverk til bunkerdører på OUS Radiumhospitalet, sikring av etasjeskiller/ heisområder i et større offentlig bygg, "uknuselige" glass til buss-skur, samt flomsikring av teknisk utstyr hos en av Norges større næringsmiddelbedrifter. Året omfattet også prosjekter i Norge og Sverige hvor vi mått konstruere nye produkter, samt videreutvikle eksisterende produkter for å imøtekomme kundenes ønskede spesifikasjoner i forhold til f.eks. strålevern, brann, innbrudd og lyd både innenfor offentlig og privat sektor. Vi bygde bl.a. et strålesikret rom for en norsk kunde hvor vi leverte produkter for skjerming av tak og vegger, samt skyvedør.Det ble også oppstart på prosjektering i forbindelse med et større bygg i Danmark. Det ble etablert eget Nordenkontor for Buchele GmbH hvor vi ivaretar oppfølging av firmaets kunder i Norden og Baltikum. Vi klarte også å arrangere et fabrikksbesøk hos Buchele GmbH sammen med en større kunde, samt arkitekter for et prosjekt kunden arbeider med. Tilbakemelding var at de var meget godt fornøyd med fabrikkbesøket. Totalt sett så var 2021 vært et positivt år på tross av perioder med restriksjoner pga. COVID19.

2022 ble et år med mange spennende prosjekter for både offentlige og private aktører i det nordiske markedet hvor det var behov for å fremskaffe spesialtilpassede produkter.  Prosjektlista bestod av prosjekter innen sykehussektoren i Norge, Sverige og Finland, museer i Norge og Danmark, offentlige bygg i Norge, produkter til det norske og svenske forsvaret, datasentere i Norden, anlegg innen offentlig kommunikasjon/ transport i Norden etc.

Dyktige medarbeidere hos produsentene sørget for at vi kan kunne ta frem riktig produkt med tilhørende dokumentasjon på att alle sikkerhetskrav er ivaretatt. Vi er takknemmelige for tilliten som ble vist oss og stolte av å få være med på så mangespennende prosjekter i det nordiske markedet.


2023 har startet med en fin utvikling i antall forespørsler, tilbud og leveranser i det nordiske markedet.

Vi gleder oss til fortsettelsen.

Faglig oppdatering er viktig

Faglig oppdatering er meget viktig med tanke på at vi skal kunne ivareta din sikkerhet.

Viktig å holde seg oppdatert innen skuddsikring og testing

Viktig å holde seg oppdatert innen skuddsikring og testing

Life Safety vs Security. Vern av liv og helse vurdert opp mot muligheten til å rømme ved nødsituasjon.

Life Safety vs Security. Vern av liv og helse vurdert opp mot muligheten til å rømme ved nødsituasjon.

Grunnleggende opplæring om eksplosiver og standarder for eksplosjonssikkerhet

Grunnleggende opplæring om eksplosiver og standarder for eksplosjonssikkerhet

Firmaets historie

Firmaet ble opprinnelig startet i Fredrikstad på 1980 tallet under navnet Barken Transport og eksisterte under dette navnet frem til våren 1995. I løpet av høsten 1994 ble transportvirksomheten solgt og det var da naturlig å endre navn på firmaet.

Firmaet har ikke hatt noen aktiv drift før det ble "gjenopplivet" i 2020 med hensikt å drive konsulentvirksomhet ved beskrivelse og valg av dører og glass spesielt rettet mot strålevern i forbindelse med sykehus og industriformål. 

Objektsikring og personsikring mot brann, innbrudd, skudd, ekplosjon, etc. er et tema som blir mer og mer aktuelt. Ofte så er det også ønsker om å kombinere dette med strålevern. Mine samarbeidspartnere på dette er markedsledende innen sitt segment.

Etter å ha jobbet med porter, dører etc siden våren 2003, først i Hörmann-systemet, senere hos Norlock i Norge og Sverige så startet jeg sommeren 2020 opp selvstendig virksomhet. Har tidligere hatt ansvaret for å bygge opp et marked innen spesialdører til sykehussektoren for Norlock AS i Norge og Norlock AB i Sverige.

Det har vært mange lærerike år hvor en har samlet kunnskap om en rekke produkter og deres egenskaper som en nå ønsker å dele med andre.

Det vil også være virksomhet innen oppfølging og opplæring av forhandlere og kunder på vegne av samarbeidspartnere.

Fra sommeren 2021 er jeg også ansvarlig for Buchele GmbH's Nordenkontor hvor vi tar hånd om kunder i Norden og Baltikum.

For mer informasjon, se min profil på LinkedIn

Del denne siden