27,5 tonns skyvedør foran strålebunker

På det nye veterinærinstituttet på Campus Ås hadde vi gleden av å installere skyvedør foran strålebunker. Døra har en totalvekt på 27,5 tonn og drives med egenutviklet automatikk. Tross høy vekt er risikoen for klemfare ivaretatt.

Made in Germany by Georg Berdel GmbH

Skyvedør foran strålebunker, vekt 27,5 tonn

Skyvedør foran strålebunker, vekt 27,5 tonn

Test av skyvedør

Vedlagte link viser test av skyvedør hvor sikkerhetslist er koblet fra, for å vise automatikkens egenskaper i forhold til klemsikring. Alle tester i forhold til EN 12445

Del denne siden