Mer enn bare strålevern

Georg Berdel GmbH fikk i oppdrag å utføre den faglige planleggingen for tilgangen til en underjordisk gasstrykkreguleringsstasjon i Frankfurt am Main.

En eksisterende gasstrykkreguleringsstasjon skulle legges under jorden da dette området skulle brukes som offentlig plass.

I kundens kravprofil i forbindelse med tilgangen til gasstrykkreguleringsstasjonen lå følgende premisser:

Klaffbelegget skal kunne kjøres på med en SLW30 med en hjulbelastning på 50 kN.

Klaffbelegget skal være luftgjennomtrengelig.

Av arkitektoniske årsaker skal kun ristbeleggets bærestaver være synlige.

Klaffmaterialet skal være korrosjonsbestandig mot veisalt.

Rømnings- og inngangsmulighet til gasstrykkreguleringsstasjonen ved strømbrudd.

Tilgangsmulighet til gasstrykkreguleringsstasjonen etter en eksplosjon e.l.

Utforming av optimal drivteknologi iht. direktiv 2006/42/EF.

Overflaten til inngangen skal være sklihemmende og følge hellingen som senere kommer på stedet. 

Resultatet ser du i bildeserien under

Del denne siden