Skuddsikre dører og glass

"Ballistic safety is life safety"

Benytt kun testede og godkjente produkter.

Standardene EN1522 /EN1523, samt EN1063 setter krav til produktenes motstandskraft mot forskjellige ammunisjonstyper og våpentyper.

De gir også en beskrivelse av hvordan skuddbilder skal plasseres under testen for å oppnå optimal sikkerhet i forhold til å hindre gjennomskyting.

Ved bygging av skuddsikre produkter er det viktig å bygge inn skuddfeller som hindrer gjennomskyting f.eks. i forbindelse med  betjeningspaneler, brytere etc.

Det anbefales også å benytte NS (No spall/splinters) produkter for å hindre skader på personell og gjenstander på innsiden selv om ikke skuddet går gjennom dørbladet eller glasset. Det hjelper ikke at du stopper skuddet dersom personell blir stygt skadet pga. fragmenter fra dør eller glass som løsner på innsiden.

Skisser er lånt fra Surelock McGill Group

Del denne siden