Arton:1 Projekt AB, sikkerhetsdører og glass med stålprofiler

Sikkerhetsdør fra Arton:1Projekt AB klargjøres for montasje hos kunde et sted i Norge.

Sidefelt med glass og tett sidefelt for sikkerhetsdør.

Restaurantfasade i Sverige

Riktig produkt med riktig funksjon till rett tid

Arton:1 er et relativt nytt firma, men de ansatte har mer enn 15 års erfaring med konstruksjon og produksjon av stålpartier med glass. Har etablert egen produksjon i Ørebro og leverer til kunder innen næringsliv og offentlig sektor. Lokal produksjon sikrer at nordiske lås og beslagsløsninger passer i produktet.

 

En av våre kunder fikk en utfordring i sammenheng med kjøp av dører fra annen leverandør. Det skulle være sidefelt og overfelt i glass med trykksikring i klasse 15-50kPa og i tillegg være lyddemping på Rw46dB. Den aktuelle leverandøren kunne ikke tilby dette. Vi tok utfordringen og løste problemet for kunden.

 

Arton:1's ambisjon: "Vi är din partner i att välja rätt dörr, glas och beslagning till ditt entréparti eller dörr. Att sätta samman säkerhet, brand och miljö med rätt material och design är vår specialitet. Rätt produkt och funktion i rätt tid till rätt pris är vår ambition."

 

Mer informasjon på Arton1.se