Arton:1 Projekt AB, sikkerhetsdører og glass med stålprofiler

Sikkerhetsdør med innbrud-, brann,- og skuddsikring fra Arton:1Projekt AB klargjøres for montasje hos kunde et sted i Norge.

Sikkerhetsdør med innbrud-, brann,- og skuddsikring fra Arton:1Projekt AB klargjøres for montasje hos kunde et sted i Norge.

Sidefelt med glass og tett sidefelt for sikkerhetsdør.

Sidefelt med glass og tett sidefelt for sikkerhetsdør.

Montasje påbegynt

Montasje påbegynt

Montasje ferdigstilt

Montasje ferdigstilt

Påmontert sikkerhetskanner

Påmontert sikkerhetskanner

Riktig produkt med riktig funksjon till rett tid

Arton:1 er et relativt nytt firma, men de ansatte har mer enn 15 års erfaring med konstruksjon og produksjon av stålpartier med glass. Har etablert egen produksjon i Ørebro og leverer til kunder innen næringsliv og offentlig sektor. Lokal produksjon sikrer at nordiske lås og beslagsløsninger passer i produktet.

En av våre kunder fikk en utfordring i sammenheng med kjøp av dører fra annen leverandør. Det skulle være sidefelt og overfelt i glass med trykksikring i klasse 15-50kPa og i tillegg være lyddemping på Rw46dB. Den aktuelle leverandøren kunne ikke tilby dette. Vi tok utfordringen og løste problemet for kunden.

Blant våre kunder finner du både ofentlige, kommunale og private aktører.

Arton:1's ambisjon: "Vi är din partner i att välja rätt dörr, glas och beslagning till ditt entréparti eller dörr. Att sätta samman säkerhet, brand och miljö med rätt material och design är vår specialitet. Rätt produkt och funktion i rätt tid till rätt pris är vår ambition."

Mer informasjon på Arton:1

Glassparti og 2 fløyet dør med høy Rw-verdi (lyddemping), samt spesialdesignede håndtak etter ønske fra arkitekt/kunde

Glassparti og 2 fløyet dør med høy Rw-verdi (lyddemping), samt spesialdesignede håndtak etter ønske fra arkitekt/kunde

Del denne siden