– Vi må utarbeide funksjons-beskrivelser tilknyttet hver av dørmiljøkategoriene i et prosjekt

Hva skal til for å lykkes?

Hva bør unngås?

Hvem bør involveres, når og hvordan?

Prosjektleder Paal Stähli, HRP AS: Hvordan lykkes med dørmiljøet?

Artikkelen med Paal Stählis synspunkter kan du lese ved å klikke på Funksjonsbeskrivelser

Del denne siden